ΔΙΚΤΥΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στην σύγχρονη εποχή, η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της πληροφορικής έχουν δημιουργήσει νέο περιβάλλον και νέες προκλήσεις για κάθε οργανισμό.
Τα δίκτυα και η πληροφορική αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός σύγχρονου οργανισμού και οι υποδομές δικτύου τον πυρήνα γύρω από τον οποίο δομείται η λειτουργία του. Η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, η ενοποίηση εφαρμογών δεδομένων, φωνής και εικόνας, η μηχανογράφηση, η πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών και η διασφάλισή τους είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για κάθε οργανισμό ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η εταιρεία INDELTECH για περισσότερα από 40 χρόνια δραστηριοποιείται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, παρέχοντας σύγχρονες λύσεις προσαρμοσμένες στις τεχνολογικές εξελίξεις.